มรท. จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงินของหน่วยราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร

กิจกรรมอื่นๆ