การประชุม คกก.ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

กิจกรรมอื่นๆ