ผู้บริหาร มรท. ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี และประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และคลองชัยนาท-ป่าสัก บริเวณข้างโรงเรียนกำจรวิทย์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 92 รูปถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 199,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นในเวลา 13.30 น. ณ วัดเสาธงทอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล

และในเวลา 17.30 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมอื่นๆ