การประชุม คกก.จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2566/การพิจารณารูปแบบบัตรจำหน่ายโต๊ะอาหาร/การพิจารณารูปแบบร่างผังการจัดงาน/การพิจารณาจัดเตรียมของที่ระลึก/การพิจารณาร่างกิจกรรมระดมทุน/การพิจารณาร่างแบบใบสมัครเดินแบบและใบสมัครร้องเพลงกิตติมศักดิ์

กิจกรรมอื่นๆ