มรท. จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทในแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต จำนวน 1,139 คน ในพิธีปฐมนิเทศการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 

สำหรับในปีนี้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นระยะเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 โดยในวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2566 เป็นการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยในทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการยืน การเดิน การทำความเคารพ การถอยหลัง การหมุนตัว การถือปริญญาบัตร และการฝึกซ้อมทักษะการเข้ารับปริญญาบัตรประกอบการการขานนามบัณฑิต

ส่วนในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นการซ้อมใหญ่ในรูปแบบเสมือนจริงแบบเต็มรูปแบบ

กิจกรรมอื่นๆ