มรท. จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 2

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องฝึกซ้อมกลุ่มย่อย และที่ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี เป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยประกอบการขานนามบัณฑิต และการฝึกซ้อมทักษะการเข้ารับปริญญาบัตรประกอบการการขานนามบัณฑิต

ส่วนในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นการซ้อมใหญ่การเข้ารับปริญญาบัตรซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนวันจริงแบบเต็มรูปแบบ

กิจกรรมอื่นๆ