มรท. จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทในแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต จำนวน 1,139 คน ในการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมเสมือนวันจริงแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้บัณฑิต และมหาบัณฑิต มีความพร้อม เกิดความมั่นใจ และมีทักษะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ส่วนในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 บัณฑิต และมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบแรก เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

กิจกรรมอื่นๆ