การประชุม คกก.งานมหกรรมการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานมหกรรมการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566/การแจ้งรายละเอียดสูจิบัตรการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน/การแจ้งรายละเอียดงบประมาณการจัดกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ