การประชุม คกก.จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มรท. ครั้งที่ 5/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอเพิ่มค่าบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ อาคารที่พักอาศัยแฟลต F หมู่บ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาขอลดหย่อนค่าเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)/การพิจารณาขอลดหย่อนค่าเช่าร้านกาแฟ Liberty Coffee Stand/การพิจารณาการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ บริษัท ส.บุญเรือง กรุ๊ป จำกัด/การพิจารณาขออนุมัติคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ