มรท. ให้การต้อนรับ ผวจ.ลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมให้การต้อนรับ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาทุน น.ส.นันทิดา เขอะมา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 และ นายสิทธิกร สังหรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากเข้าเยี่ยมทำรายงานสรุปเพื่อกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นลำดับต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ