บ.วิชั่นเน็ต เข้ารายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณศรีไพร วงษ์วาน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในสังกัดกองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ในโอกาสเข้ารายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษางานทะเบียนและประมวลผล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของระบบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการทำงาน

กิจกรรมอื่นๆ