มรท. จัดงาน Thank You Party

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Thank You Party แทนคำขอบคุณ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2566 สำเร็จลงไปด้วยดี

กิจกรรมอื่นๆ