การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/66

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2566 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

กิจกรรมอื่นๆ