การประชุม คกก.กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้บริหารและสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ