งาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 4)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 4 ของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน

โดยเมื่อเวลา 07.49 น. ณ บริเวณลานธรรม และบริเวณด้านหน้าอาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

ต่อมาเวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีการแสดงสัมโมทนียกถา โดยพระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, ถวายผ้าไตร และถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, พล.ต.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13, คุณวราภรณ์ คัตตะพันธ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 13, ผู้แทนจากศูนย์การทหารปืนใหญ่, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชมรมเพชรเทพสตรี ให้เกียรติร่วมงาน

ส่วนในเวลา 13.39 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรี แก่เพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 54 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รุ่นกลีบยูง 09 และ 11 โดยมอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท 

กิจกรรมอื่นๆ