พิธีปิดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 วันสุดท้ายของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและบรรยายพิเศษภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2567

จากนั้นในเวลา 10.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลปูชนียาจารย์ และบุคคลดีเด่น มูลนิธิ รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง/พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย โครงการการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น, นิทรรศการดีเด่น, ผลิตภัณฑ์ชุมชนดาวเด่น/พิธีมอบรางวัล TRU Outstanding Teaching Award/พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Market Place/พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป/พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้นำชุมชนสำหรับการให้ความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นในการลงพื้นที่/พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้นำชุมชนสำหรับการให้ความอนุเคราะห์โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม/พิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และพิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

กิจกรรมอื่นๆ