สาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมกับ บ.สยามดนตรียามาฮ่า ประเทศไทย และ รร.ดนตรียามาฮ่า สุจินดา จ.ลพบุรี จัดประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า ประเทศไทย และ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุจินดา จ.ลพบุรี สำหรับโครงการในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 150 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการผู้ร่วมงานจะได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี อีกทั้งยังเกิดการสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมดนตรีที่ส่งเสริมต่อทักษะและการเรียนรู้ดนตรี ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรมรัตน์ ดวงศิริ แชมป์กีตาร์โลก ปี 2009 และ คุณวรวิทย์ เจริญพลนภาชัย แชมป์ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม และเป็นคณะกรรมการตัดสิน

โดยโครงการนี้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การอบรมทักษะด้านการเล่นกีตาร์ และการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี

สำหรับผลการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ นายธนภัทร ปาระมีศรี และ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภดล มังกรทอง

กิจกรรมอื่นๆ