มรท. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 ของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทั้งสิ้น 11 ครั้ง ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2566 โดยในครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดอัมพวัน (ธ) ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ