การประชุม คกก.จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรีฯ

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบในประเด็นความคืบหน้าจากการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ