มนส. จัดงาน 48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้า ... ชาว มนส.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับอาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่า ในงาน 48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้า... ชาว มนส. ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โอกาสนี้ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับด้วย สำหรับงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 700 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานจะเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรมอื่นๆ