การประชุมผู้ประกอบการร้านค้า มรท. เพื่อชี้แจงการจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี นำบุคลากรสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ และผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้า เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย ศรีหมากสุข รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี และคณะ ให้เกียรติเป็นผู้ชี้แจง

กิจกรรมอื่นๆ