การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/66

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลการจำหน่ายโต๊ะจีน งานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566/การพิจารณาการจัดทำทำเนียบเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ