มรท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดพิธี ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีสวดพระพุทธมนต์

กิจกรรมอื่นๆ