มรท. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 199,999 ตัว

จากนั้นในเวลา 10.00 น. ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ส่วนในเวลา 15.00 น. ณ วัดเสาธงทอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา, คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมอื่นๆ