คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 1/66 และเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/66

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสเป็นประธานการประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมให้นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับทราบแนวทางการในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและการให้ข้อแนะนำในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ