มรท. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดอัมพวัน (ธ) ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 ของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทั้งสิ้น 11 ครั้ง ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2566 โดยในครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดปากน้ำ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ