มรท. จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานราตรี "คืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี" 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชมรมเพชรเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน นอกจากจะสร้างความสุขและความประทับใจแล้ว ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัย จาก ลวะศรี สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกทั้งยังเกิดการระดมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรีวง TRU Folksong Band/การแสดงดนตรี วง TRU Combo Band/การฉายมัลติมีเดียย้อนรอยอดีตของอาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การฉายมัลติมีเดีย 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การแสดงรับขวัญศิษย์เก่า "ระบำกฤดาภินิหาร"/การแสดงดนตรีจากวง TRU Symphonic Band/การขับร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และรองประธานคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี, ดร.จิตรา แสงวัฒนาฤกษ์ ประธานบริหารโรงเรียนสามารถคิด รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณสุมนต์พิพย์ สกุลสุวรรณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ช่วยผู้จัดการ หจก.โรงเลื่อยจักร์ลพบุรี และ ผู้จัดการ บริษัท เดอะ,กิลเรสซิเดนซ์ จำกัด, นายแพทย์ วรวรรธน์ แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี, ผศ.ศศิวิล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.จินตนา เวชมี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประธานชมรมเพชรเทพสตรี และการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย โดยนายแบบ และนางแบบกิตติมศักดิ์ ซึ่งประกอบด้วย คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, ผศ.จินตนา เวชมี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประธานชมรมเพชรเทพสตรี, คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และอดีตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, พล.ท.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, คุณวราภรณ์ คัตตะพันธ์ อดีตประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 13, สท.ชุติมา คูกิติรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี, คุณณรงค์ศักดิ์ คูกิติรัตน์ ประธานมูลนิธิศาลเจ้าพ่อนาคราช จันเสน-ตาคลี-นครสวรรค์, คุณชมพูนุช เกิดเอี่ยม บริษัท อลังการครีเอทีฟ จำกัด, คุณพีรพัฒน์ เกิดเอี่ยม ผู้จัดการ บริษัท อลังการครีเอทีฟ จำกัด, คุณจินตนา ฉิมพันธ์ ผู้บริหารโรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวระ และโรงสีเปี่ยมทรัพย์สมบูรณ์ 1994, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณพร้อมศรี จุลาณุกะ ผู้จัดการ ร้านเชฟอั๋น ซอย 12 จ.ลพบุรี และร้านเชฟอั๋น โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ จ.ลพบุรี, คุณบุษรา เพิ่มพล เจ้าของห้องเสื้อบุษรา ศูนย์การค้ามโนราห์ลพบุรี, คุณโชคชัย มณีอนันตเศรษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี, คุณนันท์สินี นิสภวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Trustender Platform และ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำหรับรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายโต๊ะจีน และจากการรับบริจาคทุนการศึกษาในงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นจำนวนเงินกว่า 1 ล้านบาท เมื่อหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะนำไปจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่  https://drive.google.com/drive/folders/190D6HgPCG-AuWvcf1ugvF_A2aKVACW1r?usp=sharing

กิจกรรมอื่นๆ