การปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์การสอนจาก UNS ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอน (TRU - UNS Teacher Students Exchange 2023) จาก Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาที่คอยช่วยดูแลนักศึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวนกว่า 20 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนจาก Sebelas Maret University จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม โดยการฝึกประสบการณ์การสอนในครั้งนี้นักศึกษาจะไปทำการฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นระยะเวลา 28 วัน คือในระหว่างวันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ