การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/66

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งสรุปบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/การแจ้งขออนุญาตเบิกเงินงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การแจ้งขออนุญาตถอนเงินค่าใช้จ่ายงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การสรุปรายรับงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ