อธิการบดีเชิญคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรีประชุมร่วม ครั้งที่ 4/2566 เตรียมแผนเปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของจ.ลพบุรี

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

กิจกรรมอื่นๆ