การประชุม คกก.บริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงาน สังกัด มรท. ครั้งที่ 4/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ สายสนับสนุน

กิจกรรมอื่นๆ