มรท. ให้การต้อนรับอธิการบดี National Pingtung University และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมต่อยอด MOU กิจกรรมด้านวิชาการ การวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Prof Dr.Robert Y. S. Chen อธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหารือการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ