ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดใหญ่ส่งเสริมความเป็นไทยในสถานศึกษา การประกวดอิหล่าคำแพง EDUCATION Ambassador TRU 2023

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นไทยในสถานศึกษา การประกวดอิหล่าคำแพง EDUCATION Ambassador TRU 2023 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาที่ร่วมโครงการได้มีความกล้าแสดงออกในด้านบุคลิกภาพการพูด การเดิน การแต่งกาย และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านต่าง ๆ ทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ ระหว่างสาขาวิชาให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริพร อิสญา ผู้จัดการร้านพี่เนตรกดสิวลพบุรี, คุณรินทร์ลิตา โชติวิเชียรจิตร ผู้บริหารล้านดีไซน์ลพบุรี, คุณฆนาคม ชะนะ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์มิสแกรนด์นครนายก 2024, คุณพงษ์พัฒน์ วงกุฎ อาจารย์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อนลพบุรี, คุณทวนทอง นกจั่น ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา, คุณนาตติพงษ์ ด้วงเพชร ผู้บริหารสถาบันสอนการแสดง Igrace Star Academy, คุณกัญญาวีร์ แก้วทองคำ ดารานักแสดง และนางแบบ, คุณสุรัตน์ดา คงเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรี และ คุณธีรศักดิ์ สงวนชม ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้เกียรติเป็นประคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวดประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ลิลิลล์ ก้องเกียรตินาคิน นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย / ประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายกิติภพ ตาทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีรางวัลมิตรภาพครุศาสตร์เทพสตรี 2023 ได้แก่ นายคุณานนต์ พากเพียร นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ