มรท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิธีถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ