มรท. จัดกิจกรรม สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำแม่บ้านบริษัททำความสะอาด ร่วมกิจกรรม สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณลานวัฒนเทพ และพื้นที่บริเวณประตูข้างและประตูหลังของมหาวิทยาลัย สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีได้ช่วยกันในการรักษาความสะอาดภายในสถานที่ทำงาน และบริเวณรอบสถานที่ราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาด โดยกิจกรรมสองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกวันพุธ

กิจกรรมอื่นๆ