การประชุม คกก.คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเลือกรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรติและงบประมาณดำเนินการ/การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ