อธิการบดี มรท. ร่วมงานวันสถาปนา National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมงานวันสถาปนา National Pingtung University ครบรอบ 10 ปี พร้อมกันนี้ได้ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ 2023 International University Presidential Forum : Borderless -The Future of University Social Responsibility โดยได้รับเกียรติจาก Prof Dr.Robert Y. S. Chen อธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ