สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงดนตรี Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมนี้มีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 400 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี และเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีโดยวงซิมโฟนีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์, โรงเรียนสิงห์บุรี, โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และ โรงเรียนพระนารายณ์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีโดยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ เด็กชายภคนัย โชติภัทรภูริเดชา นักแสดงละครเวที แฟนฉัน The Musical และนักดนตรีจากวง Whal & Dolph ที่มาร่วมให้ความสุขแก่ผู้ร่วมฟังการแสดงดนตรีในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ