มรท. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม ในโอกาสร่วมประชุมต่อยอด MOU กิจกรรมด้านวิชาการ การวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกัลยาราชไมตรี ชั้น 2 อาคารลวะศรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Tran Luu Hung รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและนักศึกษา และ Mr. Tran Anh Vu ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ และกิจการระหว่างประเทศ จาก Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม ในโอกาสร่วมประชุมหารือการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ