สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานจำนวนกว่า 50 คน โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเกิดการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีที่ดีงาม สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

กิจกรรมอื่นๆ