มรท. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ร่วมกับหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ