มนส.มรภ.เทพสตรี และ กระทรวง อว. จัดงานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติ ร.9 พื้นที่ จ.ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดงาน "งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ" ขึ้นพร้อมกันใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และมีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้รับภารกิจให้จัดการแสดงดนตรีใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ และมีนักดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำการแสดงเป็นจำนวนกว่า 100 ชีวิต ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกทางด้านดนตรี ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคมนั้นยังเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย 

โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีที่ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี และได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด / จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีที่ศาลากลาง (เดิม) ของจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเกียรติจาก คุณวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และที่จังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาสระบุรี ได้รับเกียรติจาก คุณอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอเมืองสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด)

กิจกรรมอื่นๆ