การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 12/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินประจำเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566/การพิจารณารายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566/การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

กิจกรรมอื่นๆ