มรท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร โดยผู้นำ 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์, พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 46,999 ตัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ