อธิการบดี มรท. ร่วมแถลงข่าวการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 และงานแถลงข่าวการจัดงานเยาวชนลพบุรีบรรเลงดนตรีในวัง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 และการแถลงข่าวการจัดงานเยาวชนลพบุรีบรรเลงดนตรีในวัง ครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ สำหรับงานทำบุญเมืองลพบุรีครั้งนี้จัดโดย คณะศิษย์หลวงพ่อถม (วัดเชิงท่า), ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี ส่วนงานเยาวชนลพบุรีบรรเลงดนตรีในวัง ครั้งที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ลพบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และสโมสรใจใส โรงเรียนบรรจงรัตน์

โดยงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 - 20.00 น. ณ ศาลพระกาฬ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ส่วนงานเยาวชนลพบุรีบรรเลงดนตรีในวัง ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ