มรท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...พาน้องยิ้ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี, บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรจากงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา...พาน้องยิ้ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, พิธีถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมกันเลี้ยงอาหารสำหรับน้อง ๆ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา...พาน้องยิ้ม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการร่วมกันปรับปรุงห่มดินต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบข้าวกล้องหอมปทุมซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 90 แพ็ค และมอบน้ำดื่ม TRU จำนวน 50 แพ็ค เป็นมูลค่ากว่า 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ