มรท. ร่วมงานวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 104 ปี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน 2 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณอรรถวิท พุทชงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 104 ปี โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 2 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์ เปรมใจ รองผู้บังคับการกองบิน 2 และ นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส รองผู้บังคับการกองบิน 2 ให้เกียรติรับมอบแจกัน

กิจกรรมอื่นๆ