มรท. ร่วมจัดงานเยาวชนลพบุรีบรรเลงดนตรีในวัง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ลพบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และสโมสรใจใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมจัดงานเยาวชนลพบุรีบรรเลงดนตรีในวัง ครั้งที่ 1 สำหรับงานในครั้งนี้มีผู้ร่วมชมการแสดงดนตรีจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังทำให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมในการเข้าสู่เส้นทางดนตรีคลาสสิคและยังเป็นการเผยแพร่สุนทรียภาพผ่านดนตรีในวัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณปีติวัชร์ กล่ำนาค กรรมการชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน 

ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสุนทรียภาพทางด้านดนตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย อ.ภูธร ภูมะธน ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และการแสดงดนตรีโดยวง Lopburi Youth Symphonic Band กว่า 100 ชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา, โรงเรียนพระนารายณ์, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี, โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ