การประชุม คกก.บริหารห้องอาหารยูงทองฯ และพื้นที่ให้เช่าเพื่อจำหน่ายสินค้าฯ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารห้องอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี และพื้นที่ให้เช่าเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ห้องอาหารยูงทอง)/การพิจารณาการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ซุ้มจำหน่ายอาหาร และร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ