อธิการบดีเชิญคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2566 เตรียมแผนเปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของ จ.ลพบุรี

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาข้อเสนอแนะด้านการศึกษาจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566/การพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)

กิจกรรมอื่นๆ